Υπηρεσίες Logistics

Η LAS Solutions Ltd προσφέρει διαφοροποιημένες υπηρεσίες μηχανικού  που εστιάζουν στην αξιοπιστία και στην αποδοτικότητα της επιχείρησής σας. Εμπνεόμαστε από τον στόχο της  βελτίωσης  και της  ενίσχυσης της ροής υλικού και πληροφοριών της εταιρείας σας.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Σχεδιασμός λύσης

  Η εταιρεία μας χαρακτηρίζεται από υψηλού επιπέδου εξειδικευμένους συμβούλους με τεχνογνωσία στη βελτιστοποίηση της ροής υλικού και πληροφοριών της εταιρείας σας. Λειτουργούμε με αφοσίωση στην επιτυχία του έργου σας μέσα από έναν συνδυασμό win-win των επιχειρηματικών σας γνώσεων και της τεχνογνωσίας μας. Η συνεργασία μας θα παρέχει προσωπικό εμπειρογνώμονα διαθέσιμο όταν χρειαστεί, ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς έργου και χρονοδιαγράμματα.

  Διαμορφώνουμε μαζί σας συγκεκριμένες απαιτήσεις έργου, οι οποίες θα εξελιχθούν στην «βέλτιστης προσαρμογής» λύση, προϋπολογισμό και μεταβατικό σχέδιο.

 • Υπηρεσίες μηχανικού

  Υποστηρίζουμε τα κέντρα logistics σε όλες τις τεχνικές πτυχές, όπως:

  Έλεγχοι διευκόλυνσης
  Αποθήκευση και βελτίωση ροής υλικού που ενσωματώνει ανάλυση ROI
  Έλεγχος και λογισμικό
  Προετοιμασία προσφορών
  Διαχείριση έργου
  Διαχείριση Τεχνικών Έργων
  Διαχείριση μετάβασης σε λειτουργία
  Διαχείριση συντήρησης
  Ο ορισμός της βέλτιστης πρακτικής

 • Εξυπηρέτηση πελατών

  Ως πελάτης της LAS Solutions Ltd έχετε πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη 24 ώρες / 7 ημέρες την εβδομάδα για το κέντρο εφοδιαστικής σας.

  Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  Τηλεφωνική υποστήριξη
  Υπηρεσίες συντήρησης
  Υπηρεσίες 24/7/365
  Συμβουλές μηχανικού
  Διαχείριση ανταλλακτικών
  Εκπαίδευση
  Αναβαθμίσεις